Home

Tipuri de serii statistice

Serii statistice şi reprezentări grafice 5 atributivă Figura 1.1.Tipuri de variabile de grupare 1.4. Serii statistice Definiţie: Seria statistică - reprezintă o paralelă între două sau mai multe şiruri de date dintre care cel puţin unul vizează variabila de grupare. Seriile statistice pot fi »Tipuri de variabile medicale »Variabile medicale: exemple »Serii statistice . Sorana D. BOLBOAC. 2.5 Erorile observ ării statistice Principiul de baz ă al efectu ării unei observ ări statistice este acela al asigur ării autenticit ăţ ii datelor Erorile de observare sunt abateri ale datelor înregistrate de la m ărimea real ă (concret ă) a caracteristicilor studiate. 2.5.1 Erorile de observare întâmpl ătoar Tendinta de concentrare a frecventelor atasate valorilor inregistrate ale unei serii statistice este rezultatul combinarii tuturor unitatilor observate; De asemenea, in teoria selectiei, calculul erorii medii pe tipuri de selectie se bazeaza, din punct de vedere al continutului, pe regula de adunare a dispersiilor Rezumat: Capitolul debuteaza prin definirea importantei categorii statistice care este indicatorul si cu prezentarea ulterioara a functiilor acestuia. In partea a doua sunt detaliate categoriile indicatorilor primari si derivati, apoi, in partea a treia sunt detaliate caracteristicile marimilor relative ca indicatori derivati, insistandu-se pe importanta utilizarii procentelor, promilelor.

Analiza seriilor de repartitie de frecventa - rasfoiesc

Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENTIAL¸ 79 lim n!¥ Sn = S 2R se va numi suma seriei X¥ n=0 xn.Seriilor X¥ n=0 xn pentru care sir¸ ul sumelor par¸tiale (Sn) n 0 nu are limita˘ nu li se asociaza˘ nicio suma.˘ Exemplu. Fie seria X¥ n=0 1 2nTermenul general al acestei serii este xn = 1 2n.Su tipuri de select¸ie (aceasta se va considera repetata). Remarc˘ am faptul c˘ ˘a statistica trebuie s a se ocupe s¸i cu˘ Analiza exploratorie a datelor unei serii statistice (exploratory data analysis, EDA) poate fi privita ca un demers˘. Recapitulare - Tipuri de date în populaţii statistice. • Apare uneori cu un înţeles foarte larg, acoperind orice legătură statistică fie între variabile cantitative, fie între variabile calitative, fie între ambele tipuri de variabile. • Pentru două serii de date distribuite gaussian, ce Baza de date TEMPO - serii de timp: selectati o matrice din domeniul TURISM. 1. TURISM. 1.1. TUR101A - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri si forme de proprietate. 1.2. TUR101B - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri, categorii de confort si.

Indicatori statistici - rasfoiesc

 1. Statistică. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv (din societate, natură etc.) din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Statistica se ocupă de obținerea de informații.
 2. statistice sub formă de serii statistice 32 3. Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice prin tabele statistice 51 Surse, tipuri de statistici, modalități și reguli generale de documentare și utilizare a datelor statistice în comunicarea publică 146 9. Utilizarea datelor statistice în comunicarea publică.
 3. Acest curs prezinta Seriile Independente - Tipuri de Legaturi Statistice. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier pdf de 50 de pagini.. Profesor: Isaic Maniu Alexandru Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
 4. • Sondajul de serii/ de grupe/ cluster - populaţia statistică studiată este împărţită în serii/ grupe/ clustere (de exemplu: o populaţie de studenţi este împărţită în grupe). Se extrage apoi, în mod aleator, un anumit număr de grupe/ clustere astfel create. Toate unităţile statistice din grupele selectate formează.
 5. Testarea ipotezelor statistice Formularea de ipoteze statistice este una din cele mai importante aspecte ale cercetarii stiintifice. O ipoteza noua trebuie verificata! Pentru verificarea unor ipoteze statistice se folosesc diferite teste statistice. Testarea statistica se face prin enuntarea a doua ipoteze si apoi acceptare
 6. ţiile statistice, de a aplica judicios metodele specifice, de a interpreta corect rezultatele aplicării deprinderilor metodice, astfel încât după parcurgerea cursului să-şi poată însuşi un adevărat instrument de investigare şi cu
 7. Baza de date interactivă cuprinde serii cronologice de indicatori, structuraţi pe domenii şi subdomenii. Pentru a vizualiza sau descărca anumite serii urmaţi următorii paşi: 1. Selectaţi indicatorii doriţi prin intermediul arborelui (grupurile se pot expanda printr-un click pe ). 2

Seturile de date din această secţiune au ca sursă datele statistice furnizate de instituţiile financiare monetare, date care contribuie la conturarea fluxurilor financiare din economie şi la fundamentarea procesului decizional în domeniul politicii monetare şi al stabilităţii financiare - care sunt principalele tipuri de serii statistice; - cum sa alegem tipul cel mai potrivit de grafic necesar pentru reprezentarea datelor statistice. 2. Sistematizarea datelor statistice (gruparea/clasificarea). Am vazut ca statistica opereaza cu volume mari de date. Daca aceste date sunt prezentate intr-o forma aleatoare neregulata, este. Serii statistice de distributie, cronologice si de spatiu; Grafica seriilor de distributie; Grafica seriilor cronologice; Grafica structurilor; Alte tipuri de reprezentari grafice; Modele computationale in analiza variatiei fenomenelor economice Probleme generale; Modelul de analiza unidimensional.

INSSE - Baze de date statistice - TEMPO-Online serii de tim

 1. Banca de date statistice Moldova >> Statistica economica >> Comert interior de bunuri si servicii >> Comert interior de servicii >> serii anuale >> Volumul de servicii prestate populatiei pe tipuri de servicii, 2000-2010. 1 Alege tabelul. 2 Tipuri de servicii
 2. Tabelul statistic trebuie să fie elaborat după anumite reguli privind elementele de con inut şi de form . În funcţie de rolul lor în analiza şi prelucrarea datelor statistice, tabelele statistice pot fi: simple (descriptive); de prelucrare; pe grupe (obţinute în urma sistematizării datelor); combinate; de asociere. f CAPITOLUL 2 2.5
 3. Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelorreferiotare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare. Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei

Statistică - Wikipedi

Referat Tipuri de indicatori statisticiReprezentarea grafica a unei serii statistice

Video: Curs Seriile Independente - Tipuri de Legaturi Statistice

Banca Naţională a României - Bază de date interactiv

• Serii (şiruri) statistice • Populaţie statistică • Eşantion statistic • Randomizare • Inferenţe statistice . Statistica studiază mulţimi de observaţii efectuate asupra unor obiecte denumite unităţi statistice TIPURI DE DATE Pentru înregistrarea datelor putem folosi Elemente de statistică descriptivă Serii statistice. Serii statistice unidimensionale şi multidimensionale. Caracteristici numerice de poziţie şi de împrăştiere. Corelaţia liniară, multiplă. Analiza în componente principale. Elemente de statistică inferenţială Teoria selecţiei. Selecţie aleatoare simplă, cu şi fără repetiţie

b) o serie de repartiție a lucrătorilor după nivelul de îndeplinire a normei de producţie, evidențiind 2 grupe cu intervale inegale (cei care nu au îndeplinit norma de producţie şi cei care au îndeplinit norma). Determinaţi numărul de lucrători în fiecare grupă şi ponderea lor. Rezolvare Al doilea obiectiv consta in însuşirea de către studenţi a metodelor statistice şi econometrice utile în analiza si previziunea variabilelor din domeniul economic. Baza de date, in acest caz, este formata din serii de timp, ce re dau evolutia variabilelor in timp. Tematic Baza de date TEMPO - serii de timp: selectati o matrice din domeniul NIVEL DE TRAI. 1. SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA. 1.1. SAR101A - Pragul saraciei relative. 1.2. SAR102A - Rata saraciei relative, pe sexe. 1.3. SAR102B - Rata saraciei relative, pe grupe de varsta

Banca Naţională a României - Statistică monetară şi financiar

Concepte de bază și teorii. Conceptele de bază ale statisticii matematice sunt frecvența, absolută sau relativă, mărimea statistică, legea de repartiție sau de distribuție a unei mărimi, variabilitatea sau stabilitatea unei mărimi, corelațiile sau conexiunile între două caracteristici sau două mărimi statistice, indicii statistici.De asemenea, se folosesc conceptele de. Statistică. studiul colectării, organizării, analizei,interpretării și prezentării de date. Limbă. Urmărește. Modificare. (Redirecționat de la Statistica) Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv (din societate, natură etc.) din punct de vedere.

Curs: Cursuri Statistica (#466981) - Gradu

Serii de timp Există diferite tipuri de serii de timp (temporale) In raport cu domeniul de timp: Continue (e.g. EEG) Discrete (denumite secvenţe) In raport cu atributele comportamentale Univariate (un atribut) statistice (medie, varianţă, autocorelaţie) sunt constante în timp. « de ce şi cum», adică problemele vizate si cum pot fi ele adresate. O parte a acestui capitol detaliază contribuţia mea personală la ameliorarea metodelor de analiză. În o a treia parte, aplic metodele detaliate asupra unui set de date - de serii climatice de temperatură şi precipitaţii măsurate la 16 staţii meteorologice europene

Facultatea de Matematica-Informatic

Serii de timp lunare; Serii de timp anuale Statistica produselor Valoarea productiei industriale fabricate si livrate Indicii preţurilor producţiei industriale Tabele Excel Indicatorii principali în industrie. Valoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în prețuri curente în anul 202 Raport: Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe tipuri de debitori) Generare. Serii statistice. Metadate Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al. T6. Sondajele statistice. Tipuri de sondaje. Avantajele sondajelor. Erorile de sondaj. Planuri de sondaj. Verificarea ipotezelor statistice 2 2 1 1 T7. Serii cronologice. Trăsăturile seriilor cronologice. Componentele unei serii cronologice. Ajustarea și previziunea trendului. Analiza sezonalității și ciclității. 2 1 T8. Indicii statistici

Aceasta diferă de media aritmetică, deoarece datele care urmează a fi mediatizate nu au aceeași importanță, ca să spunem așa. De exemplu, evaluările școlare au greutăți diferite. Dacă dorim să calculam media unei serii de evaluări, trebuie să aplicăm media ponderată. Calculul mediei ponderate se face în felul următor 1 Tipuri de repartitii discrete si continue. Proprietati semnificative 2 1 2 Serii statistice - exemple 2 2 3 Indicatorii tendintei centrale, media, mediana, dominanta - aplicatii practice 6 3,4,5 4 Tipuri de corelatii - exemple semificative, probleme 6 6,7,8 5 Indicatorii sondajului statistic. Estimarea parametrilor unui lot de baza TIPURI DE EVALUARE . ce poate furniza informații consolidate pe baze statistice și evoluții de piață care să fie sintetizate în niveluri de chirii practicate în diversele sub-piețe imobiliare; indici de evoluție în serii de date temporale sau evoluția prețurilor de tranzacționare pentru diverse tipuri de proprietăți. Tipuri de studii • Descriptive -populatii - studii de corelatie (ecologice) -indivizi •cazuri •serii de cazuri •studii transversale • Analitice -observationale •caz martor •cohorta (prospective, retrospective) -experimentale (RCT) • Secundare -sinteza sistematica & metaanaliza DEMONSTRAREA IPOTEZELOR EMITEREA DE IPOTEZ simetriei; Măsurarea variației pentru serii bivariate, utilizând date grupate si negrupate. Metoda ANOVA. 1.3. Sondajul statistic. Definirea conceptelor de bază utilizate pentru realizarea inferenței statistice. Etape de realizare a sondajului. Tipuri de erori de sondaj si controlul datelor statistice. Distribuții de sondaj

Activitatea de urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice, denumită şi activitate de supraveghere cuprinde totalitatea mijloacelor şi metodelor folosite pentru culegerea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor privind încărcările şi răspunsul fiecărei construcţii hidrotehnice la aceste încărcări. Respectivele informaţii sunt furnizate de măsurătorile provenite. INTRODUCERE IN ECONOMETRIE Conf.univ.dr. SILVIA SPĂTARU Silvia.Spataru@csie.ase.ro silviacspataru@yahoo.com.au 1 f STRUCTURA CURSULUI (1) Curs 1 - Introducere în Econometrie: structura cursului; modalităŃi de evaluare; surse bibliografice; noŃiuni introductive; definiŃii; concepte specifice analizei econometrice; etapele modelării. Tipuri de date. Colectarea şi sistematizarea datelor. Serii statistice. Reprezentarea grafică a seriilor statistice. Histograme, poligonul frecvenţelor. 2 Curs 8 2Caracteristici numerice pentru serii statistice. Curs 9 Corelatie şi regresie. Regresia liniară. Regresii curbilinii. 2 Curs 10 Teoria selecţiei. Sondaje. Funcţii de selectie. De exemplu, un cercetător doreşte să verifice ipoteza că persoanele care beau cafea seara, adorm mai greu decât cele care nu beau. În acest caz, avem de a face cu două variabile statistice: timpul de adormire, care ia poate fi măsurat în minute, şi consumul de cafea, care este prezent la unele persoane şi absent la altele De reţinut! • Principalul dezavantaj al folosirii mediei aritmetice constă în faptul că ea depinde şi de valori extreme ale seriei. Când termenii seriei sunt împrăştiaţi, ea devine nereprezentativă. • Semnifcaţia mediei aritmetice se pierde şi în cazul în care în interiorul colectivităţii statistice, se observă manifestări distincte din punct de vedere calitativ. În.

Serii de momente - insumarea variabilelor statistice se face la anumite momente Seriile statistice de distributie - in care se foloseste pentru gruparea datelor o caracteristica atributiva. Modelele econometrice presupun utilizare a trei tipuri de date, respectiv: treia parte a acestui capitol sunt discutate tehnici privind procedura de testare a ipotezelor statistice. Pentru a evidenţia importanţa tehnicilor de inferenţă statistică, EViews pentru analiza dinamicii şi a interacţiunii dintre serii de timp.

Date privind ratele de activitate, ocupare si somaj pe regiuni statistice; Populatia de 15 ani si peste pe regiuni statistice, dupa relatia cu piata fortei de munca, nivelul... Castigul salarial (serii lunare verselor tipuri de informaţie cu caracter public, între care datele statistice. Abordarea statistică a realităţii asigură, pe de o parte, succesul misiunii jur- de serii statistice 2: 3. Prezentarea şi interpretarea datelor statistice prin : tabele statistice 2: 4. Prezentarea datelor statistice sub forma reprezentărilor : grafice 2. Datele sunt de obicei culese la intervale egale; alteori (la barometre de pildă) dispunem de înregistrări continue, din care putem extrage date echidistante în timp. Deşi exemplificările noastre se referă la serii dinamice, trebuie să menţionăm că teoria acestor serii este aplicabilă şi altor tipuri de date statistice Tabele statistice de prezentare a valorilor functiilor biometrice sau a repartitiilor statistice teoretice. Tabele de mortalitate Tabelele repartitiei binomiale Tabelele distributiilor Fisher.

Scopul acestui program este de a le oferi cursanților abilitățile necesare pentru a deveni analiști date sau cercetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor. Prin înscrierea la acest masterat veți acoperi trei tipuri de cunoștințe distincte necesare domeniului: (1) Limbajele de programare necesare gestionării datelor și construcția unor depozite de date: SQL. naturala de a se modifica impreuna. Ex.: - exercitiile fizice cresc frecventa cardiaca, - oamenii inalti au masa mai mare, - etc Corelatia si regresia pun in evidenta relatiile ce exista intre doua serii de observatii considerate simultan. De obicei aceste serii de obtin prin masurarea a doua caracteristic Metode statistice de prezentare a datelor: tabele, serii, grafice Indicatorii statistici calculați ca mărimi relative Indicatorii statistici calculați ca mărimi medii Analiza statistică a seriilor de distribuție de frecvențe Tipuri de sondaje statistice utilizate în studiul fenomenelor de masă 3. IX. 2020 In cazul in care nu gasiti referatul Reprezentarea grafica a unei serii statistice va rugam sa efectuati o cautare dupa un singur cuvant cheie. Avem o baza de date care creste pe zi ce trece si suntem siguri ca daca nu acum, in viitorul apropiat cu siguranta o sa adaugam referatul Reprezentarea grafica a unei serii statistice De pildă, modelul constituie o reprezentare în formă simplificată a unui proces - în cazul nostru, a unuia de tip economic. 15) Metodele statistice folosesc ca arsenal mijloace variate, precum: tabele, grupări de date, serii ş.a. - în general preluate din anumite surse de specialitate

Această pagină permite selecţia și exportul seriilor statistice. Ghid-video de utilizare a Bazei de date interactive. Dacă doriţi să expediaţi un mesaj (întrebare sau sugestie) în regim on-line accesați compartimentul Feedback din meniul principal al site-ului In plus, s-a dispus o etapizare mai riguroasa a excavatiei atat in plan cat si in adancime, cu masurarea si confirmarea valorilor obtinute in urma monitorizarii (minimum doua serii de masuratori in marja preciziei de masurare pe fiecare etapa, inainte de a avansa cu excavatia), respectiv: s-a excavat mai intai pe o zona de circa 50% - 60% in. Serii de repartitie : Statistica. ECONOMIE. Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative Tipuri de tabele statistice, cerințe, reguli de construcție. Articolul descrie compilarea tabelelor statistice, tipurile, cerințele pentru componentele lor. Este prezentat algoritmul de construcție rațională, convenabil pentru perceperea și analiza tabelelor statistice. Exemple de tabele similare sunt date

METODE STATISTICE DE EVALUAREA semnificative în distingerea celor două tipuri de ţări. Variabilele sunt apoi integrate într-o corelaţiei dintre serii, al treilea şi alte momente mai înalte de distribuţie pentru normalitate. În general, există puţine considerente teoretice sau chia Acesta tip de grafic este creat prin conectarea unei serii de puncte unite de o linie. arătând schimbările în timp. La aceste tipuri de grafice, axa Ox reprezintă axa timpului, iar axa Oy reprezintă caracteristica studiată 4. Histograma Este reprezentarea grafică a distribuţiei de frecvenţă. Cele două axe reprezintă: axa Ox Există diverse tipuri de grafice. Ca să înţelegeți ce informaţie transmite un grafic, trebuie să înţelegeți următoarele concepte: O comparaţie implică analiza unor lucuri pentru a evidenţia similarităţile sau diferenţele.. Un contrast este prezentarea opusă a diferenţelor dintre două seturi de informaţii. Se folosește de obicei în contextul unor comparaţii menite să. Modalităţi de prezentare şi reprezentare a datelor statistice. Rezultatul sistematizării datelor prin grupare/clasificare se prezintă sub formă de: - serii statistice; - tabele statistice; - grafice statistice. 3.1. Serii statistice. Seriile statistice se pot clasifica după următoarele criterii Reprezentarea grafica a unei serii statistice Seriile de date utilizate de către modelele econometrice sunt de trei tipuri: serii de distribuție (repartiție) - structura șomajului, structura ocupării forței de muncă, etc. serii de timp - evoluția cursul de schimb valutar, dinamica veniturilor etc. serii de tip panel - combină serii de distribuție cu serii de timp

Volumul de servicii prestate populatiei pe tipuri de

(PDF) Statistica Liviu Daniel Cretu - Academia

Însuşirea metodelor statistice de analiză a datelor şi aplicarea lor în studiul unor fenomene economice. Obiectivele specifice 1. Dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de bază folosite în analiza statistică. 2. Dobândirea de cunoştinţe privind principiile fumdamentale de aplicare a metodelor de analiză statistică a datelor. 3 Tipuri de soluţii. Familii de curbe şi soluţii singulare. Tipuri clasice de ecuaţii diferenţiale explicite şi implicite. Ecuaţii cu parametrilor modelelor statistice. Estimarea intervalelor de încredere; Ipoteze statistice. Testarea Serii numerice. Serii de puteri, dezvoltări în serie. Limite şi continuitate pentr Tipuri de variabile. II. Obiectivele secvenţei Exemple de populaţii statistice: mulţimea persoanelor din-tr-o anumită ţară (localitate, zonă etc.) în anul t, mulţimea gospo-dăriilor din România, la momentul t, mulţimea consumatorilor Serii de variaţie

Proiect Proiect Serii de Timp

Statistica matematica

 1. Prelucrarea primar a datelor statistice prin serii în spaiu 3.4. Prelucrarea primar a datelor statistice prin serii în timp Etapele unei cercetri statistice 1.2. Concepte de baz ale tiinei statisticii pot fi delimitate dou tipuri de caracteristici statistice: - caracteristici calitative, care descriu unit ile statistice pri
 2. Adică sunt susținute de fapte dovedite sau demonstrabile, precum și de date statistice. În cadrul acestui tip de texte găsim ca exemple articole științifice, rapoarte de cercetare, disertații etc. 2. Textele de ziar. În textele jurnalistice argumentative scopul este același, convinge cititorul să împărtășească o idee sau să o.
 3. area repartitiilor variabilelor. Teste statistice. Modele regresive: Coeficient de corelatie, matricea corelatiilor, diagrama imprastierii. Regresia liniara
 4. Când luăm în calcul anumite serii câștigătoare, avem tendința să considerăm că acestea vor continua. O echipă aflată în formă, după câștigarea a 5 jocuri, poate obține victoria și în următoarea partidă. O echipă care a marcat în ultimele 4 deplasări, poate să marcheze și în următoarele 2. Sunt date statistice pe baza cărora facem
Referat Prezentarea Datelor Statistice

Referat Tipuri de indicatori statistici < Statistica (#379061

 1. Capitolul 5. Analiza statistică a seriilor de distribuţie de frecvenţe.....145 5.1. Introducere în studiul distribuţiilor de frecvenţe.....14
 2. > Tipuri de comunicate. Politică monetară > Seturi de date > Cursul de schimb. Serii statistice > Info financiar. ROBID-ROBOR; Indice de referință.
 3. Persoanele juridice care solicită publicarea vor avea în vedere termenele prevăzute de lege în condițiile date. Detalii suplimentare Bun venit Monitorul Oficial R. Foaia oficială principalele tipuri de venituri online devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne

Investitii in active imobilizate pe tipuri de imobilizari

În final, indicii de preţ ata şaţi agregatelor macroeconomice - cunoscuţi generic ca fiind defla-torii produsului intern brut - fac posibil constituirea unor serii lungi de date statistice trimesă - triale şi anule, în termeni reali, indispensabile utilizării modelării macroeconomice în previziune în cercetarea completă și cuprinzătoare a practicii juridice pentru anumite tipuri de contracte nenumite, prin utilizarea unor serii de metode. Așadar, a) la nivel empiric de către autor au fost aplicate metode empirice (statistice, selecția informațiilor textuale, inclusiv prin analiz TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE . ANUL UNIVERSITAR 2005/2006 . I. Locul şi rolul statisticii social economice în ştiinţa economică şi în studiul fenommenelor şi proceselor economico-sociale. II. Modalităţi actuale de culegere, stocare şi folosire a informaţiei statistice

Indicatorii imprastierii si indicatorii formei distributiei

tabele. Au fost efectuate comparaåii statistice în funcåie de rezul-tatele obåinute între cele trei serii de lambouri neuro-cutanate, în ceea ce priveæte caracteristicile demografice æi cele care descriu rezultatele postoperatorii. Rezultatele obåinute în ceea priveæte cele trei tipuri de lambouri au fost comparate c De exemplu, pentru a crea o diagramă bursieră maxim-minim-închidere simplă, aranjați datele cu Maxim, Minim și Închidere ca titluri de coloane, în această ordine. Tipuri de diagrame bursiere. Maxim-Minim-Închidere Această diagramă bursieră utilizează trei serii de valori în următoarea ordine: maxim, minim și închidere 5.2. Reprezentativitatea eşantionului. Procedee de selecţie. 5.3. Principalele tipuri de selecţie utilizate în cercetarea statistică. 5.4. Media şi dispersia de selecţie. Statistici. 5.5. Estimarea parametrilor unei populaţii statistice. 5.6. Lecţie de sinteză integrată. VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de.