Home

Burse umf cluj

Ziua de Cluj | UMF Cluj, mesaj către studenții cu burse

Facultatea de Medicină UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Louis Pasteur nr 4, et 1, 400349 Cluj-Napoca Tel : +40-374-834-114 Fax: +40-264-597-25 Facultatea de Medicină Dentară UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Louis Pasteur nr 4, et 2, 400349 Cluj-Napoca Tel: +40-264-406-844 Fax: +40-264-597-25

2 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.00 Fax: 0264-59.19.06 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro RECTORAT (4) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, p Calendar BURSE ȘTIINȚIFICE: 12.07-10.08.2021 - depunere rapoarte studenti an terminal; 01-30.09.2021 - depunere rapoarte studenti an intermediar; 1 Selectează Facultatea: Completează câmpul: Facultate . 2 An de studiu:.

Burse - UMFCLU

Anunt burse 2020. Burse Burse sem. 2 anul I - 2019-2020 Burse sem. 2 anul II - 2019-2020 Regulament burse 2019-2020 Beneficiari burse de ajutor social din fonduri UBB - sem. II 2019-2020 Bursa de cercetare Go Styria scholarship programme - Graz Burse performanță sem. II 2019-2020 Burse de merit sem. II 2019-202 In atentia studentilor beneficiari de burse care nu au depus/trimis niciodata contul IBAN la Serviciul Social . Va rugam sa trimiteti extrasul de cont scanat pe adresa social@ubbcluj.ro, dar să menționati facultatea la care studiati, tipul bursei, în ce an de studiu sunteti și să verificati să fie menționat și CNP-ul Calendar acordare burse sem II an univ. 2020-2021 LISTE PRELIMINARE BENEFICIARI BURSE - AN UNIVERSITAR 2020/2021, SEMESTRUL II. Facultatea de Agricultură Facultatea de Horticultură Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor LISTE FINALE BENEFICIARI BURSE marius.lupou@cs.utcluj.ro Taxe/Burse, Toate Anunțurile. Bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de burse UTC-N. În cazul în care mai mulţi studenţi din acelaşi an de studiu au obţinut aceeaşi medie şi fondul alocat a fost insuficient, departajarea s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr. 28 din 14.10.2020 (art. 3)

Ø 30 Septembrie - afișarea rezultatelor finale după contestații. Ø 1 - 9 Octombrie - semnarea contractelor de burse Doctorale și Postdoctorale POCU. Pentru întrebări vă rugăm să vă adresați: acamed.umfcluj@gmail.com , raluca.chis@usamvcluj.ro. Cu mulțumiri, Coordonator activitati USAMV Cluj-Napoca Burse semestrul II, an univ. 2020/2021. 11.02.2021. Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 22 septembrie 2020, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2020/2021, după cum urmează: Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00 Media minimă de acordare a. Burse sociale pentru semestrul II - an universitar 2020/2021. Actele necesare cererii de bursă socială se pot încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 22 februarie - 12 martie 2021. Aceste acte sunt pe 3 luni şi anume: NOIEMBRIE 2020, DECEMBRIE 2020, IANUARIE Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist Facultatea de Automatica si Calculatoare. Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania Decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401219 Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401218 Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos) ALEGERI 2020 PROGRAMARI ONLINE SECRETARIA

Burse - Facultatea de Medicină Clu

Burse - Facultatea de Farmacie Clu

UMF Cluj oferă burse și consiliere studenților din medii defavorizate. UMF Cluj a implementat un program prin care oferă sprijin financiar studenților care provin din medii defavorizate. De asemenea, universitatea oferă consiliere personalizată studenților care se află în risc de abandon universitar. UMF Iuliu Hațieganu Cluj. 3 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.00 Fax: 0264-59.19.06 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro RECTORAT (2) Nu pot constitui criterii de acordare a oricrui tip de burse provenite din fonduri de l Burse pentru studenţii de la UMF Cluj cu situaţii personale dificile. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenților proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar

Video: Regulamente - UMFCLU

UMF Cluj plătește daune morale pentru că a umilit și

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj

 1. Facultatea de Automatica si Calculatoare. Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania Decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401219 ca pot sa aplice pentru programul de burse Vulcanus in Japan 2021-2022, online, in perioada 10 ianuarie 2021.
 2. Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca (FMV) este o instituţie de învăţământ superior de stat, autonomă, cu personalitate juridică şi proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în.
 3. Burse Hidroelectrica. Home. 2021. May. 14. Burse Hidroelectrica; 14 May 2021 marius.lupou@cs.utcluj.ro Uncategorized. Cluj-Napoca. Facultatea de Arhitectura si Urbanism; Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică.
 4. Facultatea de Construcții Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, România Decanat - Sala 470 Telefon: 0264 - 401250, fax: 0264 - 59496
 5. Burse pentru studenții de la UMF Iuliu Hațieganu cu situații personale dificile. De către. L A - 01 / 02 / 2021. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenților proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar..
 6. Facultatea de Inginerie Electrica Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania Decanat: Sala 347 Secretariat: Sala 346 Telefon: 0264 401229 Email: SecretarFIE@staff.utcluj.ro Accesul in Secretariat se face doar pe baza de programare: Programul Secretariatului este: L-V 9-1

Burse de sprijin pentru studenții din cadrul UMF Iuliu

Metodologie acordare burse 2020-2021. Aici gasiti : Metodologia de acordare burse de performanță și speciale pentru studenții ID-IFR anul universitar 2020-2021 Burse semestrul I, an univ. 2020/2021. 23.09.2020 Anunţuri burse. DOSARELE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ/MEDICALĂ CU DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL TRIMISE PRIN POŞTĂ SAU DEPUSE ÎN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ȘI URMĂTOAREA DECLARAȚIE: DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CA DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE ÎN PLATFORMA PENTRU. Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diplomă de stat pentru licențierea în relaţii internaţionale şi studii europene, domeniul relații internaționale şi studii europene, în limbile română, germană și engleză, în diplomație în afaceri, domeniul relații. Facultatea de Litere Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122 Baia Mare, România Tel. 0264.202.973; 0264.202.995 Tel. masterat: 0264.202.988 Email: litere@cunbm.utcluj.r

Burse, Universitatea Babeș-Bolya

Read more Lista cu studenţii care beneficiază de burse pe semestrul II, an universitar 2020-2021 › Anunţ referitor la bursele din semestrul II al anului universitar 2020/2021 Cererile de bursă de merit, de performanţă şi cele de bursă socială, se depun în perioada 22 februarie - 12 martie 2021, pe platforma https://inscrieri.ubbcluj. Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Nicolae Ivan f.n. Cluj-Napoca, Rugăm pe cei interesați de aceasta acțiune să depună o solicitare scrisă pe adresa de e-mail: rose_inscrieri@yahoo.com alături de alte documente din care să rezulte că sunt elevi de liceu și că se găsesc într-un din situațiile de risc amintite mai sus

1.Politica de utilizare a Cookie-urilor. Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de catre Facultatea de Business cu sediul in Cluj-Napoca, str. Horea Nr.7 si Transilvania Business School Association cu sediul in Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu, Nr. 8, Ap. 17, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, denumite in continuare Operator Burse, sem. II, 2020-2021. CONTESTAŢIILE privind bursele se pot depune la secretariatul facultăţii până în data de 3 1.03.2021, orele 14,00. Ele vor fi rezolvate pe loc! După această dată nu se mai acceptă nici un fel de contestaţie

Facultatea de Arhitectura si Urbanism Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania Decanat: tel. 0264 401847, Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 40184 A L U M N I Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca Aprilie 2021 Nr.2 Prof.dr. Viorel Lupu s-a născut la 14.12.1960 în Baia de Arieş, judeţul Alba, din părinţi medici: dr. Lupu Ioachim Eugen fost director si ctitor al Spitalului Municipal Cluj Napoca (Clujana) cetăţean de onoare al Municipiului Cluj Napoca şi dr. Lupu Viorelia Doina , medic al. Repertoar ONG UBB. Repertoarul se doreşte a fi un instrument de informare şi de lucru eficient pentru comunitatea Universității Babeș-Bolyai, cu privire la mediul asociativ din sfera activităților studențești și conexe acesteia, în scopul îmbunătăţirii relațiilor de parteneriat cu societatea civilă și studenții, cu precădere la nivelul dezvoltării comunității studențești Adresa: Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Rectorat - Relatii Internationale, Str. Dionisie Lupu, Nr. 37, 020021 Bucuresti, Romania Tel. / Fax : +40 21 318 072

Burse - Studenti - Facultatea de Inginerie Electric

Stimati studenti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare anunță în cadrul parteneriatului cu DeepMind, lider mondial în cercetarea inteligenței artificiale, concursul pentru acordarea a două burse DeepMind pentru anii universitari 2020-2022. Solicitanții trebuie să îndeplinească Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenților proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar. Inițiativa face parte din proiectul MEDWORK - Corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii și creșterea incluziunii sociale a studenților aflați în. 72 de studenți ai UMF Cluj, proveniți din medii defavorizate, beneficiază de burse Postat in 28 ianuarie 2021 Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenților care au probleme financiare burse de cercetare pentru doctoranzi si tineri cercetatori - burse de scurta durata (1 - 6 luni) DATA LIMITA de aplicare pentru program este 30.04.2019 Sunt finanțate stagii de cercetare desfășurate în limba germană sau în limba engleză Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca, în parteneriat cu Claritech, pune la dispoziție, în VORBIM DESPRE MEDIU! Începem seria prezentărilor online VORBIM DESPRE MEDIU, dedicată elevilor claselor a XII - a

Burse : Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Cluj-Napoc

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca • Facultatea Construcţii de Maşini, B-dul. Muncii, Nr. 103-105, 400641, Ciclul de studii Număr burse de performanță academică Număr burse de merit Număr burse sociale Număr burse din venituri proprii Licență 55 278 215 12 (din care 9 pentru cazuri sociale) Master 19 97 Total burse 74 375. BURSE Univ. Arhitectura 'Ion Mincu' BURSE UMF Bucuresti BURSE UNMB BURSE Universitatea POLITEHNICA Bucuresti BURSE ASE BURSE UNEFS BURSE SNSPA. Cluj. BURSE USAMV Cluj BURSE UMF Cluj BURSE UBB Cluj. Constanta. BURSE Univ 'Ovidius' Constanta BURSE Univ. Maritima Constanta. Craiova. BURSE Univ. din Craiova

Conform Regulamentului de burse al UTCN studentii au dreptul sa solicite bursa de performanta stiintifica in conditiile prevazute de Anexa 5 la regulament.Dosarele pentru bursa de performanta stiintifica se depun la decanat pana in 21.10.2020 si trebuie sa contina documentele mentionate in anexa 5 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Adresa: Str. George Barițiu, nr. 26, Cluj Napoca, România Decanat - Sala 358, Telefon: 0264-40122 Workshop destinat stundenților din anul I de la Facultatea de Stiinta si Tehnologia alimentelor, USAMV Cluj-Napoca Afis Workshop destinat stundenților de la programul de master Gastronomie, nutriție si dietetică alimentară, USAMV Cluj-Napoc Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România Decanat: Tel. 0264/401602, Contact Secretariat studenti: Sala B104 Tel. 0264/401658, 0264/401787 Fax: 0264/41549

Documentele pot fi aduse personal sau trimise prin poștă la adresa: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului - Secretariat; Decizia nr.183 din 16.03.2021 privinid media minimă de acordare a burselor în semestrul II, an universitar 2020-2021. Distribuţie fond burse semestrul II, an universitar 2020-202 Bursele (liste provizorii) au fost afişate, astăzi, 24 octombrie 2018, la ora 15:00, la avizierul de burse din curtea interioară a Facultății de Drept. Contestaţiile la burse se vor depune până, luni, 29 octombrie 2018, ora 12, la secretariatele de an Plata taxelor se face în contul UBB deschis la Trezoreria Cluj. Banca: Trezoreria Cluj IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX COD CUI: 4305849. La menţiuni se va trece Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi plată taxă şcolarizare, restanţă sau examen finalizare studii

Burse sem.II (2020-2021) - Facultatea de Construcți

BioGeo UBB Cluj Napoca. Sectiunea de Noutati Studenti si Cadre Didactice. NOUTATI STUDENTI SAU NOUTATI CADRE DIDACTICE! Oferta Educationala. Cuprinde specializări pentru toate nivelele de studiu: licență, master și doctorat, respectând caracterul multicultural al Universității Babeș-Bolyai. Specializari FSEGA - Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoc Gheorghe Marinescu 38 Tirgu Mures, Mures 540142, Romania. tel: +40 265 215.551 fax: +40 265 210.40 Email: bioge@ubbcluj.ro Telefon: 0264-431858 Adresa: Str. Republicii nr. 44, Cluj-Napoc

Platforma pentru încărcarea documentelor pentru burse

Peste 12 mii de burse de performanță și doar 4 mii de burse sociale în Cluj. În acest an școlar, un număr de 17.660 de burse au fost aprobate pentru semestrul I. Bursele de performanță sunt de aproape 3 ori mai multe decât cele sociale: Burse de performanță - 12.772 în valoare de 130 lei Burse de merit - 23 în valoarea de 100 le Facultăţi. Programele de studii din cadrul USAMV Cluj-Napoca funcţionează, începând cu anul universitar 2005-2006, pe structura ciclurilor de studii stabilită de Procesul Bologna. Oferta educaţională a USAMV Cluj-Napoca se bazează pe cele trei cicluri de studii: - licenţă. - master. - doctorat 12,13,14,15,16,17 iulie 2021. înscrierea candidaţilor, ora 9-13 (orar casierie 9-13) - după ora 13 on line. În 17 iulie se pot face înscrieri doar on line pana la ora 13.0 Universitatea Ovidius din Constanta - Admitere - Informatii Programe de studii - Licenta - Masterat - Doctora

Serenade UMF Cluj-2017 - YouTube

În vara anului 1940, în urma Dictatului de la Viena, Facultatea de Drept, împreună cu alte facultăţi ale universităţii clujene, s-a mutat la Sibiu. După reintegrarea Transilvaniei de Nord în România, universitatea a revenit la Cluj, începând cu anul universitar 1945-1946 Inscrierile pentru tabere studentesti 2021 se fac in perioada 6 -11 iulie 2021. Facultatea de Fizica are 2 locuri alocate in acest program - vezi repartitie la nivel UBB. Gasti mai jos metodologii si anexe: Repartizare locuri locuri/universitati. UBB are repartizate 247 locuri

Anunt Burse Erasmus - 8.10.2018 ERASMUS+ pentru STUDENȚI Prin intermediul programului ERASMUS+ , studenții au posibilitatea de a participa, în urma unei selecții, la o mobilitate de studii sau de practică (de regulă pe parcursul unui semestru), într-una dintre universitățile partenere, pentru care facultatea noastră are încheiat un. După prima sesiune de admitere organizată în luna iulie 2021, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au fost acceptați în anul I, în urma examenului, 9.735 de studenți la nivel licență (4.368 buget și 5.367 cu taxă) și 3.563 la nivel de master (2.726 buget și 837 taxă),.. Burse semestrul 1 2020-2021. Detalii. Actualizat Duminică, 01 Noiembrie 2020 21:30. Lista studenților din FACULTATEA Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. care beneficiază de BURSE pe semestrul I. al Anului universitar 2019-2020, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ + MASTERAT

Taxe, Burse, Cazare, Tabere - UBB - Educatie Fizica si Spor

Calendar și Liste bursieri - USAMV Clu

 1. Taxe/Burse - Facultatea de Construcți
 2. Concurs burse Doctorale și Postdoctorale POCU - USAMV Clu
 3. Anunţuri burse Facultatea de Matematică și Informatic
 4. Burse sociale - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Social
 5. Burse : Facultatea Inginerie Alimentara - Cluj-Napoc
 6. BURSE sociale - Facultatea de Automatica si Calculatoar
 7. Burse - Facultatea de Constructii de Masin

Burse - UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI - FACULTATEA DE LITER

 1. Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Cluj-Napoc
 2. UMF Cluj oferă burse și consiliere studenților din medii
 3. Burse pentru studenţii de la UMF Cluj cu situaţii
 4. BURSE ROBERT BOSCH - Facultatea de Automatica si Calculatoar
Ceremonie de absolvire la UMF Cluj: Studentii au cantat siCum e sa fii student la medicină în Cluj – elevii potLearn Romanian - Simple Romanian